Termin nadsyłania abstraktów

Selfie – nowoczesny, powszechny, fotograficzny autoportret, jest zaproszeniem do dialogu. Codzienna, częsta praktyka publikowania własnych, fotograficznych wizerunków w sieci, przykuwa uwagę, ciekawi, zastanawia. Jeśli również dla Ciebie selfie jest interesującym przedmiotem rozmowy, weź udział w interdyscyplinarno-naukowym spotkaniu, do którego zaproszone zostały autorytety z wielu dziedzin nauki i sztuki, gotowe podjąć dyskusję o nowym fenomenie, który rozszerza pojęcie autoportretu.

ASP w Katowicach, Stowarzyszenie Fotograficzne FotoBzik oraz Fundacja Kultura Obrazu zapraszają do czynnego udziału w II Ogólnopolskiej Fotograficznej Konferencji Naukowej „Widzenie siebie”, która odbędzie się dniach 16 i 17 listopada 2017 roku w ASP w Katowicach. Organizatorzy zachęcają do wypowiedzi o selfie, a także w tematach pokrewnych, jak autoportret fotograficzny, fotografia autobiograficzna, fotografoterapia i inne. Swoje zgłoszenie do prelekcji można wysłać na adres e-mailowy widzeniesiebie@asp.katowice.pl do 30 września 2017.

  Celem konferencji jest wymiana wiedzy i poglądów na tematy dotyczące zagadnienia „Widzenie siebie”, szczególnie w kontekście fotografii współczesnej. Tytuł konferencji nawiązuje do rozważań Nicholasa Mirzoeffa zawartych w książce „Jak zobaczyć świat”, zwłaszcza  dotyczących zjawiska selfie, jako najbardziej demokratycznego wcielenia autoportretu. Do udziału w konferencji organizatorzy zachęcają kulturoznawców, socjologów, etyków, psychologów, antropologów, a także fotografów i artystów wizualnych wierząc w to, że świeże spojrzenie prelegentów może stanowić wartościowy, naukowy wkład w dyskurs o fotografii. Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie https://widzeniesiebie.com