KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Anna Sielska ASP w Katowicach, Fundacja Kultura Obrazu

mgr Izabela Zdziebko Stowarzyszenie Fotograficzne FotoBzik

mgr Iwona Kubica Stowarzyszenie Fotograficzne FotoBzik

mgr Barbara Kubska ASP w Katowicach, Fundacja Kultura Obrazu

mgr Michał Jędrzejowski ASP w Katowicach

dr Anna Lorenc ASP w Katowicach

mgr Krzysztof Szewczyk ASP w Katowicach

Grafika:

Sylwia Doli Doliszna/Dolidesign – Stowarzyszenie Fotograficzne FotoBzik