OPŁATY

Warunkiem aktywnego udziału w Konferencji jest uiszczenie opłaty konferencyjnej oraz przesłanie dowodu wpłaty na adres: widzeniesiebie@asp.katowice.pl do dnia 22 października 2017 r.
Wysokość opłaty konferencyjnej:
150 zł – opłata standardowa;
z opłaty konferencyjnej zwolnieni są goście specjalni (decyzję w zakresie zwolnienia z opłaty konferencyjnej podejmują Organizatorzy).

Dane do dokonywania wpłat:

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

ING Bank Śląski SA

84 1050 1214 1000 0007 0000 7826

Tytuł przelewu: opłata konferencyjna Widzenie siebie oraz Imię i Nazwisko prelegenta