PRELEGENCI

GOŚCIE SPECJALNI:

mgr Marta Miskowiec / Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

Materializacja siebie – o strategiach konstruowania własnego wizerunku oraz odsłanianiu twarzy

dr hab. prof. ASP Piotr Muschalik / ASP  w Katowicach

Drugi ja – historia złudzenia

prof.  Andrzej Tobis / ASP w Katowicach

Fotografia jako próba ucieczki od autoportretu

dr hab. Tomasz Ferenc / Uniwersytet Łódzki

Między normą a dewiacja. Selfie jako tryb komunikacji i narzędzie autoprezentacji

 

PRELEGENCI:

dr hab. prof. ASP Wiesław Gdowicz / ASP w Katowicach

Nieruchomy głos. Pytanie o obraz

inz. Milena Gromys / Akademia Górniczo–Hutnicza w Krakowie

Selfie jako narzędzie i antynarzędzie manifestacji własnego ja w internecie

mgr Maciej Topolski / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Plandid.  Pozowanie ciała, pozorowanie przestrzeni

dr Małgorzata Lebda / Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Selfie-feminizm. Fotograficzne odkrywanie ciała, komunikowanie ciałem

mgr Tytus Szabelski / Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Selfie-kontrola. Autoekspresja a systemy rozpoznawania twarzy

dr Wojciech Sternak / Uniwersytet Warszawski

O lękach bycia (nie)sfotografowanym

mgr Aneta Kopczacka / Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

Autoportret rodzinny – czy z rodziną wychodzi się dobrze na zdjęciach?

mgr Kamil Myszkowski / Uniwersytet  Śląski w Katowicach

Autoportret w twórczości Jerzego Lewczyńskiego

dr Anna Karnat / Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Self-conception i self-image w procesie konstruowania Ja: perspektywa tożsamościowa i socjologia wizualna

dr hab. Agata Zbylut / Akademia Sztuki w Szczecinie

Wodzące na pokuszenie ciała feministek

mgr Jakub Dziewit / badacz niezależny
My finger is on the button. Fenomen erotycznego selfie

lic. Michalina Czerkawska / Uniwersytet Jagielloński

Przedstawianie siebie. Problem reprezentacji i upodmiotowienia w selfie-feminizmie

mgr Anna Kujawska-Kot  / Uniwersytet Warszawski

Fotografie transpłciowych narracji

mgr Katarzyna Oczkowska / Instytut Sztuki PAN

#heritageporn

mgr Dagmara Dobosz / Uniwersytet Śląski

Seksualność w obiektywie – wykorzystanie metodologii photovoice w badaniu i promocji zdrowia seksualnego wśród młodych kobiet

lic. Ewa Mikusek  / ASP w Katowicach, mgr Anna Bereźnicka

Mit życiowy w fotografii – wykorzystanie narzędzi psychologii procesu w fotografii autobiograficznej

mgr Łucja Lange / Uniwersytet Łódzki
Praca żałoby i praca z żałobą.  Autoterapia poprzez fotografię w prywatnym projekcie pt. Trauer