GOŚCIE SPECJALNI

mgr Marta Miskowiec, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

Antropolog kultury, pracuje w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. Zajmuje się fotografią społeczną, dokumentalną, amatorską. Autorka i kuratorka wystaw, m.in.: Niemożliwość obecności 2015 (z Moniką Kozień); Autochromy Tadeusza Rzący. Stulecie barwnej fotografii 2008; współautorka (z Moniką Kozień):  5. Krakowskiej Dekady Fotografii Rzeczywistość a dokument 2007 i domowejatmosfery 2004. Książki mi.in.:  Hawaikum (współredakcja z Moniką Kozień i Agatą Pankiewicz) Czarne 2015, Mit Galicji (współredakcja z Moniką Kozień) Kraków 2011; Autochromy / Autochromes. Małopolska. Tadeusz Rząca, Olszanica 2008 r. (wstęp i opracowanie); Rzeczywistość a dokument., red. Monika Kozień, Marta Miskowiec; Katarzyna Kudłacz, Kraków 2008; Katalog winiet krakowskich zakładów fotograficznych w zbiorach Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, Kraków 2008. Artykuły w czasopismach: m.in.: Fotografia, Konteksty, Tygodnik Powszechny.

____________________________________________________________________

dr hab. Tomasz Ferenc, Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki

Pracuje w Katedrze Socjologii Sztuki i Edukacji UŁ, wykłada w łódzkiej PWSFTviT. Jego zainteresowania koncentrują się na szeroko rozumianych badaniach kultury wizualnej oraz na problematyce emigracyjnej. Autor książek: Fotografia. Dyletanci, amatorzy i artyści (2004), Artysta jako Obcy. Socjologiczne studium polskich artystów na emigracji (2012), Dennis. Biographical story of an American (2014). Redaktor i współredaktor kilku antologii tekstów, w tym ostatnio wspólnie z Markiem Domańskim,  Pomniki wojenne. Formy, miejsca, pamięć (2015). Sporadycznie działa jako kurator wystaw i uczestnik projektów fotograficznych.

____________________________________________________________________
dr hab. prof. ASP Piotr Muschalik, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Artysta fotografik, absolwent katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom w 1993 u prof Tomasza Jury). Kierownik w Pracowni Fotografii i profesor nadzwyczajny na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Zajmuje się fotografią kreacyjną i dokumentalną. Tworzy cykle fotograficzne. Interesuje go fotografia jako medium plastyczne, które jest polem eksperymentów formalnych i warsztatowych. Czerpie inspiracje z klasycznej fotografii, próbując wzbogacić ją o nowe formy graficzne. W warstwie znaczeniowej odnoszą się one do szeroko pojętego egzystencjalizmu. Jest autorem wydawnictw albumowych i katalogów o Śląsku. Współpracował z Lechem Majewskim przy filmach „Krew poety” i „Młyn i krzyż”. Jest autorem wielu wystaw, albumów i projektów dydaktycznych. Ma na swoim koncie liczne wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i zagranicą.
____________________________________________________________________

 

dr hab. Andrzej Tobis, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Urodzony w 1970 roku w Wieluniu. Jest absolwentem Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (filia w Katowicach). Dyplom uzyskał w 1995 roku. W 1996 rozpoczął pracę pedagogiczną w macierzystej uczelni. Obecnie prowadzi jedną z dyplomujących Pracowni Malarstwa. Profesor nadzwyczajny posiadający stopień doktora habilitowanego. Zajmuje się głównie malarstwem i fotografią. Od 2006 roku pracuje nad długofalowym, utopijnym projektem konceptualnym A–Z (Gabloty edukacyjne). Mieszka w Katowicach.

Wybrane wystawy indywidualne:

 • A-Z (Diccionario ilustrado), w ramach programu głównego Festiwalu PhotoEspaña 2016, Museo Lazáro Galdiano, Madryt
 • Dowody rzeczowe, CSW Kronika, Bytom, 2014
 • A – Z (Gabloty edukacyjne), CSW Znaki Czasu, Toruń, 2009
 • A – Z (Schaukasten als Bildungseinrichtung), Instytut Polski, Berlin, 2008
 • A – Z (Educational Cabinets), 1/9 Unosunove Arte Contemporanea, Rzym, 2008

Wybrane wystawy zbiorowe:

 • Życie. Instrukcja. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 2017
 • Ziemie podwójnie odzyskane. Bogdan Łopieński, Andrzej Tobis, Krzysztof Żwirblis, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 2012
 • Energy Class B, Ormeau Baths Gallery, Belfast, 2009
 • Efekt czerwonych oczu. Fotografia polska XXI wieku, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, 2008

Prace w zbiorach:

 • Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa
 • Kolekcja Sztuki Polskiej ING, Warszawa
 • Kolekcja Znaki Czasu, Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń
 • Zachęta Sztuki Współczesnej, Szczecin
 • Muzeum Śląskie, Katowice
 • Muzeum Górnośląskie, Bytom
 • Muzeum Historii Miasta Katowic

____________________________________________________________________

Wydarzenie towarzyszące:

wystawa fotografii w Katowicach RONDO SZTUKI