PUBLIKACJA

  • Wszyscy prelegenci biorący udział w II edycji Ogólnopolskiej Fotograficznej Konferencji Naukowej „Widzenie siebie” będą mieli szansę opublikować tekst swojego wystąpienia w punktowanym (6 pkt.) czasopiśmie naukowym Rynek Społeczeństwo Kultura.

O terminie zgłaszania tekstów do publikacji poinformujemy wkrótce.

Wytyczne publikacji (pobierz plik PDF)

 

  • Wszyscy prelegenci otrzymają od organizatorów drogą mailową niezbędne informacje dotyczące publikacji po zakwalifikowaniu do udziału w konferencji.
    Redakcja czasopisma Contemporary Lynx przyzna swoje wyróżnienia dla autorów najciekawszych referatów i zaprosi ich do publikacji tekstów na łamach czasopisma oraz strony internetowej. Dodatkowo przetłumaczy tekst na język angielski.