TERMINY

  • 30 września 2017 r. godz. 23:59: ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń,
  • 13 października 2017 r.: ostateczny termin przesłania przez Organizatorów informacji o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia,
  • 22 października 2017 r.: ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej,
  • 31 października 2017 r. do godziny 23:59: ostateczny termin przesłania prezentacji multimedialnej

16–17 listopada 2017 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach odbędzie się II edycja Ogólnopolska Fotograficzna Konferencja Naukowa „Widzenie siebie”.